KSN

KSN=Komputerowe Symulacje Numeryczne... Pobrane? Pomogło? Kliknij w g+1 na dole!

aproksymacja aproksymacja równania różniczkowe zwyczajne równania różniczkowe zwyczajne dyskretna TF dyskretna transformata Fouriera
calkowanie numeryczne całkowanie numeryczne równanie Schrodingera równanie Schrodingera interpolacja wielomianowa interpolacja wielomianowa
dekompozycja LU dekompozycja LU sklejka kubiczna sklejka kubiczna minimalizacja minimalizacja
 układ równań liniowych 1 układ równań liniowych 1  układ równań liniowych 2 układ równań liniowych 2