jądrówka

A tu znajdziesz przykładowe opracowania z fizyki jądrowej.

statystyczny charakter rozpadu promieniotwórczego statystyczny charakter rozpadu promieniotwórczego promieniowanie gamma, licznik półprzewodnikowy promieniowanie gamma, licznik półprzewodnikowy promieniowanie gamma, spektrometr z licznikiem scyntylacyjnym promieniowanie gamma, spektrometr z licznikiem scyntylacyjnym
badanie układu koincydencyjnego badanie układu koincydencyjnego dozymetria promieniowania jonizującego dozymetria promieniowania jonizującego rentgenowska analiza fluorescencyjna rentgenowska analiza fluorescencyjna